Встановлення NextCloud на Raspberry Pi під управлінням Arch Linux ARM [ч. 1]

Використовуємо власний сервер для управління своїми файлами та даними (альтернатива Google Drive)

Written by john3ipperAugust 31, 2019

встановлюємо на локальний сервер Raspberry Pi, використовуючи SQLite як базу даних, Nginx як веб-сервер

Встановити пререквізити

Веб-сервер (Nginx)
sudo pacman -S nginx
PHP з додатками
sudo pacman -S php php-gd php-intl

Для активування php-dg потрібно відкоментити (вилучити крапку з комою) ;extension=gd

sudo nano /etc/php/php.ini
...
extension=gd
База даних (sqlite)
sudo pacman -S sqlite php-sqlite

Підключити БД для PHP (відкоментувати)

sudo nano /etc/php/php.ini
...
extension=sqlite3
extension=pdo_sqlite
Встановити nextcloud
sudo pacman -S nextcloud

Налаштування

sudo nano /etc/php/php.ini
...
zend_extension=opcache
extension=iconv

Перший запуск та створення профілю адміністратора

Заходимо із свого PC на сторінку nextcloud.local.

Відкриється меню для створення профілю адміністратора. Також з'явиться повідомлення, що використання SQLite не оптимально (ігноруємо).

Первинне завантаження

Сервер здійснить налаштування і переадресує на вікно входу. Налаштування завершено, можна починати користуватись

Вікно входу


В наступній частині розглянемо використання SSL та доступ до Nextcloud серверу по HTTPS

This article is under the CC-BY-SA license.

john3ipper

Talk to me (on Mastodon): @john_the_ripper@mastodon.social (=> https://mastodon.social/@john_the_ripper)


Subscribe to my Plume's blogs (do it from your Plume's acc, or Mastodon, or Pleroma): @john3ipper@plume.nixnet.xyz


More Contacts => https://wheretofind.me/@jt

Follow

Login or use your Fediverse account to interact with this article

Comments

No comments yet. Be the first to react!