Перевірка налаштувань Nextcloud, виправлення помилок безпеки, налаштування кешування [ч. 3]

Оптимізуємо роботу Nextcloud

Written by john3ipperOctober 7, 2019

Після встановлення Nextcloud (ч.1) та налаштування HTTPS (ч.2) ввійти в профіль адміністратора, зайти в меню 'Додатки', вибрати розділ оновлення та оновити програми/додатки.

Для перевірки налаштувань серверу Nextcloud та виявлення проблем, пов'язаних з безпекою, необхідно ввійти в профіль адміністратора, зайти у меню 'Налаштування' (Settings), далі розділ 'Адміністрування', вибрати вкладку 'Overview'. Система деякий час робитиме перевірку і видасть звіт про існуючі проблеми.

Додатково просканувати свій домен, до якого прив'язано Nextcloud, на сайті Nextcloud Security Scan

Усунення проблем в налаштуваннях та безпеці сервера

Тут наведено ті проблеми, з якими я стикнувся (як правило, після встанновлення, такі ж проблеми з'являються у більшості користувачів).

Налаштування кешування

Для кешування використовуватиму Redis - як на мене одна з найшвидших та найоптимальніших баз даних для кешування. Крім цього, є досвід практичного застосування цієї БД не лише для кешування.

Найперше встановлюємо Redis (сервер та модуль) та APCu-модуль.

sudo pacman -S redis php-redis php-apcu
APCu

Встановлення та налаштування APCu взято тут і тут.

Redis

Встановлення та налаштування Redis взято тут і тут.

Чекаємо на перезавантаження, заходимо на свій домен Nextcloud і логінимось. Якщо видає помилку, що сервер не доступний (помилки 500, 501, 502), тоді необхідно дивитись в налаштування Nextcloud (/usr/share/webapps/nextcloud/config/config.php) і змінити кешування з Redis на APCu

'memcache.local' => '\OC\Memcache\APCu',

Всі інші налаштування Redis в цьому файлі вилучити. Зберегти зміни, закрити файл. Перезапустити веб-сервер (nginx) та службу php-fpm.

Оновити сторінку Nextcloud. Якщо все запрацювало, можна так і залишати (кешування працюватиме, хоча й не на основі Redis).


Весь процес по встановленню та налаштуванню Nextcloud на Raspberry Pi на ArchLinux ARM

ч.1: Встановлення Nextcloud локально

ч.2: Налаштування https та підключення домену для віддаленого доступу

This article is under the CC-BY-SA license.

john3ipper

Talk to me (on Mastodon): @john_the_ripper@mastodon.social (=> https://mastodon.social/@john_the_ripper)


Subscribe to my Plume's blogs (do it from your Plume's acc, or Mastodon, or Pleroma): @john3ipper@plume.nixnet.xyz


More Contacts => https://wheretofind.me/@jt

Follow

Login or use your Fediverse account to interact with this article

Comments

No comments yet. Be the first to react!